uzmanlik_03.jpg
Fzt. Umut AYBARÇ

UZMANLIK ALANLARIM

Fizyoterapist

Fizyoterapide, insanların uzun vadede hareket ve fonksiyonel kabiliyetlerinin en yüksek kapasiteye çıkarılması, bu var olan kapasitenin sürdürülebilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi hedef alınır. Fizyoterapist, insanların hareket ve fonksiyonları, yaşlanma, yaralanma, hastalık, bozukluk ya da çevresel faktörlerden dolayı tehlike altına girdiğinde, hayatlarının her aşamasında sağlıklı gelişim için yardımcı olmaya çalışır. Hayatın içerisinde hastalık halini almadan önce alınacak tedbir ve yaşam şekli değişiklikleri ile koruyucu rol üstlenir. Bu süreçte, danışanlar eğitim ve farkındalık yoluyla seanslara dahil edilir ve kişiler sorunlarıyla kendi kendilerine başa çıkmayı öğrenirler.

Çocuk Terapisti

Çocuk terapisi, çocuk odaklıdır ve ailenin iş birliğinin gerektiği ve sağlandığı bir süreçtir. En başta değerlendirme seansı ile ihtiyacı belirlenen çocuk, ailesi ile beraber etkin oyun odaklı terapi sürecinin içine girmiş olur. Çocuk terapileri, çocukların sağlıklı gelişimini sağlamak ve devam ettirmek amaçlıdır. Çocuklar için eğlenceli ve sağlıklı gelişimi arttıran seanslardır.

Duyu Bütünleme Uzmanı

Beynimiz dış dünya ve vücudumuz içindeki değişimler ile sürekli etkileşim halindedir. Bu sayede bulunduğu dünyayı algılar ve ona uygun cevapları ortaya koyabilir. Bu süreçlerin hep birlikte yürütülmesine duyu bütünleme denir. Duyuların yeterli entegrasyonu sağlanmadığı takdirde davranışsal bozukluklar ortaya çıkar. Duyu bütünleme terapisi ile kişinin / çocuğun kendini sakinleştirebilmesi, duyularını düzenlemesi, konsantrasyon ve odaklanma yeteneğini geliştirmesi, uyku bozukluklarının giderilmesi, problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi evde ve okulda sosyalleşmede artışının sağlanması, okula geçiş döneminin kolaylaştırılması, kendine güveninin artması ve günlük yaşam aktivitelerinde başarı gibi birçok davranışının geliştirilmesi üzerinde durulur. Hedef kişi /çocuk / aileler için sağlıklı gelişimdir.

Floortime Uzmanı

Oyun çocuğun dünyasına açılan penceredir. Düşünceler ve duyguların paylaşım alanıdır. Oyun, bizlere çocuk gözü ile dünyayı anlama şansı sunar. Yapılan çalışmalarda da çocuğun işlevsel, duygusal ve bilişsel cevapların birbirlerinden ayrılamayacağı vurgulanmıştır. Floortime, çocuğun bireysel özelliklerine ve duygusal gelişim düzeyine göre doğru iletişimi desteklemeyi sağlar.Bu süreç içerisine aile ve çocuk ile iletişime geçen kişiler de dahil edilerek hayatlarına bu iletişim becerisinin katılması desteklenir.

Aile ve Yaşam Koçu

Danışanların / ebeveynlerin farkındalığının artması için yapılan çözüm odaklı seanslardır. Kendinizle ilgili içsel bir yolculuğa çıkmanız ve hayatınıza yeni bir yol haritası çizmeniz sağlanır. Danışanın kendini yeniden şekillendirme sürecinde yol haritası çizer.

NELER YAPIYORUM
ÇOCUK
 • Normal gelişen çocuğun büyüme ve gelişim değerlendirmesi
  Bebeğin doğumdan yetişkinliğe kadar beklenen gelişim basamakları ile ilgili sinir sistemi yapılanmasına yönelik değerlendirme ve aile danışmanlığı

 • Büyümenin beklenen seyri üzerine gelişimsel değerlendirme ve danışmanlık

 • Duyusal İşlemleme Bozukuğu
  Duyu bütünleme bozukluğu, Duyusal problemler, Sakinleşme ile ilgili sıkıntılar, Kaygı bozuklukları, Uyku problemleri, Özgüven problemleri, Kazanma ya da Kaybet ile ilgili tolerans, Taşıt rahatsızlığı, Dokunsal Hassasiyet, Öğrenme Güçlüğü , Sosyal çevresi ve akran iletişim problemleri, Okul ile ilgili sıkıntılar, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Ebeveyne Bağlanma Problemleri , Çocukluk Çağı travmaları sonrası uyum süreci, Koordinasyon Problemleri, Görsel problemler, İnce motor beceri ile ilgili problemler

 • Farklı gelişen çocuğun değerlendirme ve tedavisi: Doğum öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek her türlü problem ile ilgili ortaya çıkabilecek gelişimsel problemler ile ilgili değerlendirme ve tedavi, Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Otizm ve Otistik Spektrum Bozuklukları, Genetik Problemler, Serebral Palsi gibi nörolojik tanılar, Kaba motor ve İnce Motor Problemler
YETİŞKİN
 • Kişinin günlük hayatını sürdürürken karşılaştığı her türlü bedensel problem ya da huzursuzluklar üzerine bütüncül değerlendirme ve danışmanlık

 • Yaşam kalitesi üzerine etki eden sebepler üzerine değerlendirme ve danışmanlık

 • Yetişkinlerde görülen duyusal işlemleme problemleri

 • Duruş bozuklukları ve hareket etmede yaşanan her türlü problem üzerine değerlendirme ve danışmanlık

 • Ortopedik ya da nörolojik tanısı olan hastalık ve problemler için değerlendirme ve danışmanlık

 • Postural ağrı değerlendirme ve tedavisi

 • Kişiye özgün aktivite ve spor planlaması/danışmanlık

 • Çalışanlara çalıştığı alana uygun postural ve çalışma alanı ile ilgili analiz ve danışmanlık
 
#
Tamam